• Elektrody do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych
 • Elektrody do spawania stali wysokostopwych oraz na bazie niklu
 • Druty rdzeniowe do spawania stali niskowęglowych
 • Druty rdzeniowe do spawania stali wysokostopwych
 • Druty pełne do spawania MIG/MAG stali niskowęglowych i niskostopowych
 • Druty pełne do spawania MIG/MAG stali wysokostopowych i stali na bazie niklu
 • Druty do spawania MIG/MAG stopów aluminium
 • Pręty do spawania stali niskowęglowych i niskostopowych
 • Pręty do spawania TIG stali wysokostopwych oraz stopów na bazie niklu
 • Pręty do spawania TIG stopów aluminiowych
 • Druty pełne do spawania łukiem krytym stali wysokostopowych
 • Materiały do prac konserwacyjnych i naprawczych